visie

Mijn visie op veranderen is gericht op het interactief veranderen. Indien je mensen binnen het veranderproces betrekt, invloed geeft en het leuk maakt, zullen mensen zich gemakkelijker met de verandering kunnen verbinden.

Mijn visie op het ontwikkelen van mensen is gericht op kortdurende interventies, waarin ervarend leren vanuit de eigen beroepspraktijk centraal staat. Ik zie dat mensen gaan bewegen wanneer ze in een veilige omgeving invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leerproces. Ik ben ervan overtuigd dat de inzet van meerdere leervormen en een goede borging onderdeel zijn voor het behalen van een duurzaam resultaat op lange termijn.

contact + social media


telefoon: 06 - 811 323 97
e-mail: info@janwillempleijsier.nl

nieuwsberichten

  • DISC Advanced Certified Trainer Q4 Profiles
    Als gecertificeerd Advanced Trainer, zet ik DISC profielen en instrumenten in om meer inzicht in...
  • verandertheater
    Zoekt u een ludieke en effectieve manier om uw mensen in ontwikkeling te brengen en...
  • stemacteur
    Bent u op zoek naar een veelzijdige professionele stem voor uw (radio & tv) commercial...