visie

Mijn visie op het ontwikkelen van mensen is gericht op kortdurende interventies, waarin ervarend leren vanuit de eigen beroepspraktijk centraal staat. Ik zie dat mensen gaan bewegen wanneer ze in een veilige omgeving invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leerproces. Ik ben ervan overtuigd dat de inzet van meerdere leervormen en een goede borging onderdeel zijn voor het behalen van een duurzaam resultaat op lange termijn.

Mijn visie op veranderen is gericht op het interactief veranderen. Indien je mensen binnen het veranderproces betrekt, invloed geeft en het leuk maakt, zullen mensen zich gemakkelijker met de verandering kunnen verbinden.

contact + social media


telefoon: 06 - 811 323 97
e-mail: info@janwillempleijsier.nl

nieuwsberichten

  • senior certified partner Q4 Profiles
    Als senior certified coach, zet ik als partner van Q4 Profiles, DISC profielen en instrumenten...
  • verandertheater
    Zoekt u een ludieke en effectieve manier om uw mensen in ontwikkeling te brengen en...
  • stemacteur
    Bent u op zoek naar een veelzijdige professionele stem voor uw (radio & tv) commercial...