visie

Mijn visie op het ontwikkelen van mensen is gericht op kortdurende interventies, waarin ervarend leren vanuit de eigen beroepspraktijk centraal staat. Ik zie dat mensen gaan bewegen wanneer ze in een veilige omgeving invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leerproces. Ik ben ervan overtuigd dat de inzet van meerdere leervormen en een goede borging onderdeel zijn voor het behalen van een duurzaam resultaat op lange termijn.

contact + social media


telefoon: 06 - 811 323 97
e-mail: info@janwillempleijsier.nl

nieuwsberichten