coaching

Mijn Aanpak
De coaching start met een kennismakingsgesprek. Het is belangrijk dat er een wederzijdse klik is tussen medewerker en coach. Hierna worden gezamenlijk concrete leerdoelen vastgesteld. Ik maak vooraf regelmatig gebruik van psychologische coachinstrumenten om de leervraag concreter te maken. Indien van toepassing, krijgt de leidinggevende een belangrijke rol in de coaching van zijn medewerker.

Mijn aanpak richt zich op het uitnodigend spiegelen en het geven van concrete feedback op gedrag. Dit gebeurt in een sfeer van wederzijds respect, waarbij ook ruimte is voor humor. Mensen laten zichzelf dan gemakkelijker zien in hun kracht en kwetsbaarheid. Ik maak binnen mijn coaching gebruik van verschillende modellen en zorg voor een goede balans tussen theorie en praktijk.

Enkele voorbeelden uit het aanbod van coaching:

Persoonlijke coaching
Heb je te maken met momenten dat je de zaken even niet meer goed overziet en heb je het gevoel vast te zitten? Wil je een spiegel voor krijgen of even sparren over bepaalde zaken? Persoonlijke coaching zorgt voor een betere inzet van talenten en capaciteiten binnen het werk. Ik zet coaching ook in bij ontwikkeltrajecten en richt me daarbij niet alleen op de werksituatie, maar bied ook ruimte voor bewustzijn en inzicht in andere levensgebieden.

Coaching op de werkplek
Deze coaching wordt gebruikt om mensen in praktijksituaties te begeleiden. In een veilige en ontspannen omgeving geef ik praktische en bruikbare tips. De ontvangen feedback kan direct in de praktijk worden toegepast, waardoor effectiever wordt geleerd. Ik kijk daarbij onder meer naar belemmerende overtuigingen binnen gedrag.

Contact

 

 

 

 

 

 

 

contact + social media


telefoon: 06 - 811 323 97
e-mail: info@janwillempleijsier.nl

nieuwsberichten