training

Mijn aanpak
Als mensen op lastige situaties worden getraind die ze zelf in de dagelijkse praktijk ervaren, raken zij meer gemotiveerd om iets te leren. De start van een training begint bij een kennismaking en gedegen inventarisatie van de huidige situatie. Er is binnen mijn trainingen een sfeer van wederzijds respect, waarbij ruimte is voor kwetsbaarheid en humor. Mensen laten zichzelf dan gemakkelijker zien en zullen hierdoor effectiever leren.

In mijn trainingen, maak ik regelmatig gebruik van trainingsacteurs. U kunt mij naast de rol van trainer ook als trainingsacteur inzetten. Mensen krijgen op deze wijze sneller inzicht in hoe ze overkomen en worden bewust van hun kwaliteiten en valkuilen.

Enkele voorbeelden van trainingen

Leidinggeven op de werkvloer
In deze training leert u als leidinggevende verschillende leiderschapsstijlen flexibel inzetten en worden leiderschapsvaardigheden als motiveren en stimuleren, delegeren en communiceren ontwikkeld. In de training is er  tevens aandacht voor feedback, conflicthantering, omgang met emoties en andere thema’s, waardoor u in staat bent gemakkelijker leiding te geven aan uw medewerkers.

Feedback en communicatie
In een veilige setting ga ik onder andere in op de persoonlijke overtuiging en vaardigheid rondom feedback geven en ontvangen. Hierbij worden diverse aspecten van communicatie behandeld. Het resultaat is dat uw mensen leren om professioneler te communiceren.

Teamontwikkeling
In deze training wordt aandacht besteed aan de diverse aspecten binnen communicatie en samenwerking van uw team. De DISC gedragsanalyse en non-verbale groepsanalyse worden ingezet, waardoor de effectiviteit van het team wordt bevorderd.

Klantcontact
In deze training leren mensen hoe zij de klant positief kunnen beïnvloeden en doordrongen raken van het belang van authentiek klantcontact. De houding en vaardigheden worden ontwikkeld die belangrijk zijn bij het overtuigd klant-of verkoopgericht werken.

Agressie
Medewerkers en leidinggevenden krijgen op hun specifieke beroepspraktijk een aangepast programma aangeboden. Er wordt aandacht gegeven aan de praktische vertaling van het agressiebeleid. Het oefenen met acteur en reflecteren op gedrag in herkenbare en realistische situaties staat onder meer centraal.

Contact

contact + social media


telefoon: 06 - 811 323 97
e-mail: info@janwillempleijsier.nl

nieuwsberichten