training

Mijn Aanpak
Ik geloof in ervarend leren vanuit de eigen beroepspraktijk. Indien mensen op lastige situaties worden getraind die ze zelf in de dagelijkse praktijk ervaren, raken zij meer gemotiveerd om iets te leren. De start van een training begint bij een kennismaking en gedegen inventarisatie van de huidige situatie. Ik vind binnen mijn trainingen een sfeer van wederzijds respect belangrijk, waarbij ook ruimte is voor humor. Mensen laten zichzelf dan gemakkelijker zien in hun kracht en kwetsbaarheid.

Ik maak binnen mijn trainingen regelmatig gebruik van trainingsacteurs. U kunt mij naast de rol van trainer tevens als trainingsacteur inzetten. Deelnemers krijgen op deze wijze sneller inzicht in hoe ze overkomen en worden bewust van hun sterke punten en valkuilen.

Enkele voorbeelden uit het aanbod van trainingen:

Agressie
Medewerkers en leidinggevenden krijgen een op hun specifieke beroepspraktijk aangepast programma aangeboden. Er wordt aandacht gegeven aan de praktische vertaling van het agressiebeleid. Het oefenen en reflecteren op gedrag in herkenbare en realistische situaties staat onder meer centraal.

Feedback
Binnen een veilige omgeving ga ik onder andere in op de persoonlijke overtuiging en vaardigheid rondom feedback geven en ontvangen. De mensen vergroten hierbij hun professionele communicatie en assertiviteit.

Klantcontact
Binnen de training klantcontact leer ik de mensen hoe zij de klant positief kunnen beïnvloeden en doordrongen raken van het belang van authentiek klantcontact. De houding en vaardigheden worden verder ontwikkeld die belangrijk zijn bij het overtuigd klant-of verkoopgericht werken.

Teamontwikkeling
Tijdens deze interventie staan allerlei aspecten binnen de samenwerking en communicatie van uw team centraal. Aan de hand van verschillende modellen, oefeningen en opdrachten wordt gewerkt aan de uitdagingen binnen uw team.

Contact

contact + social media


telefoon: 06 - 811 323 97
e-mail: info@janwillempleijsier.nl

nieuwsberichten

  • DISC Advanced Certified Trainer Q4 Profiles
    Als gecertificeerd Advanced Trainer, zet ik DISC profielen en instrumenten in om meer inzicht in...
  • verandertheater
    Zoekt u een ludieke en effectieve manier om uw mensen in ontwikkeling te brengen en...
  • stemacteur
    Bent u op zoek naar een veelzijdige professionele stem voor uw (radio & tv) commercial...